2006 - 2008

Project Samal

doel

Het opknappen en inrichten van scholen voor kinderen met een beperking.

Motivatie

Na tijden van onrust en langdurige oorlog is er in de regio veel aandacht nodig voor kinderen, vooral voor kinderen met een beperking.

werkwijze

Stichting Soz Fonds heeft samen met de drie lokale scholen voor speciaal onderwijs in Slemani een projectplan opgesteld.

impact

Uiteindelijk is er voldaan aan de lokale behoeften van de drie scholen, met betrekking tot het creëren van een betere sfeer voor de kinderen.

Project Samal

Motivatie

In de opbouwfase na langdurige oorlogen in Koerdistan/Noord-Irak is er veel aandacht nodig voor kinderen, met name voor kinderen met een beperking. Stichting Soz Fonds wil de hulp aan deze kinderen verbeteren, te beginnen met het ondersteunen van kleine projecten in bestaande voorzieningen.

De HIWA school voor kinderen met een auditieve beperking is in 1982 opgericht. Vanaf het
begin is er veel werk verzet en zijn er veel
kinderen geholpen. De directeur en de
leerkrachten hebben grote zorg en liefde voor de
kinderen, maar deze school is gehuisvest in een
oud gebouw en voldoet niet aan de eisen die je
aan de omgeving voor deze groep kunt stellen. 

De Runaky school voor kinderen met een visuele beperking is in 1998 opgericht. Er wordt op de school gewerkt met het braillesysteem. De school heeft een redelijk nieuw gebouw. Er is dringend behoefte aan de mogelijkheid om teksten in braille te kunnen kopiëren en vanaf de computer te kunnen printen. Er zijn eenvoudige reliëf-kopieermachines aanwezig, maar zonder handleiding en zonder het geschikte papier en pennen. 

De Awat school voor kinderen met een verstandelijke beperking is in 1984 opgericht. Er is te weinig capaciteit bij het busvervoer om de kinderen dagelijks op te halen en te brengen. 

Het opknappen en inrichten van scholen voor kinderen met een beperking.

Er werden drie instellingen uit Sulamanya geselecteerd die door Stichting Soz
Fonds ondersteund zouden worden. Dit betrof:

 1. De Hiwa-school voor kinderen met een auditieve beperking.
 2. De Runaky-school voor kinderen met een visuele beperking.
 3. De Awat-school voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Doelen

Werkwijze

Stichting Soz Fonds ondersteunt de HIWA school voor kinderen met een auditieve beperking door:

 1. Het aanschaffen van speciale leer- en spelmiddelen.
 2. Schilderen van alle lokalen, inclusief kindvriendelijke wandversiering.
 3. Het vernieuwen van de toneelkamer
 4. Het inrichten van een handenarbeidruimte, waar de kinderen kunnen knutselen, tekenen, schilderen, etc. 

 

Stichting Soz Fonds ondersteunt de Runaky school voor kinderen met een visuele beperking door: 

 1. Het aanschaffen van een brailleprinter, die op de computer kan worden aangesloten. Hierdoor kunnen schoolboeken en ander lesmateriaal worden gemaakt. 
 2. Het aanschaffen en opsturen van speciaal papier en pennen voor de aanwezige reliëfkopieermachines.

 

Stichting Soz Fonds ondersteunt de AWAT school voor kinderen met een verstandelijke beperking door:

 1. Het opknappen en vernieuwen van de keuken/eetruimte, zodat die voldoet aan hygiënische en praktische eisen voor de betreffende kinderen.
 2. Het aanschaffen van geschikt eetgerei. 
 3. Opknappen van de buitenspeelruimte.
 4. Het aanschaffen van aangepast spelmateriaal. 

Het project wordt gesteund door de Nationale
Commissie voor Internationale Samenwerking
en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) en
uitgevoerd in samenwerking met de Rozh
Society in Koerdistan/Noord Irak.

In het kader van het Samalproject werden drie scholen voor kinderen met een beperking opgeknapt en uitgerust voor beter onderwijs.

Stichting Soz Fonds ondersteunde de HIWA school voor kinderen met een auditieve beperking door de handenarbeidruimte en de toneelkamer op te knappen. Daarbij zijn alle klaslokalen voorzien van plafondisolatie, zodat de ruimtes ook tijdens de strenge winters gebruikt kunnen worden. Er is materiaal aangeschaft ter bevordering van het onderwijs.

Stichting Soz Fonds ondersteunde de AWAT school voor kinderen met een verstandelijke beperking door de keuken en eetkamer volledig op te knappen en in te richten. Daarbij is de binnenspeelruimte voorzien van tapijt en is het plafond geïsoleerd. Ook zijn er tafels en stoelen voor deze ruimte aangeschaft.

Stichting Soz Fonds ondersteunde de Runaky school voor kinderen met een visuele beperking door braillepapier, een handleiding en geschikte stiften voor de braillemachine te verstrekken. Daarbij is er een brailleprinter gekocht.

 

 

Impact

Bekijk onze publicaties!