2008 - 2010

Project Hiwa

doel

Het verbeteren van het onderwijs van scholen voor kinderen met een auditieve beperking in Koerdistan / Noord-Irak.

Motivatie

Het ontbreken van opleiding voor gespecialiseerde leerkrachten voor onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking, de huidige leerkrachten hebben een gewone onderwijzersopleiding.

werkwijze

Stichting Soz Fonds heeft specialisten van Kentalis International voor de kennisoverdracht ingehuurd.

impact

Het onderwijssysteem voor kinderen met een auditieve beperking is inhoudelijk aanzienlijk vooruitgegaan, met nieuwe werkwijzen en vaardigheden.

Project Hiwa

Motivatie

Door langdurige oorlogen is de kennis van leerkrachten over het onderwijs voor kinderen met een beperking ernstig achtergebleven ten opzichte van de ontwikkeling in westerse landen.

De klassen in het speciaal onderwijs in Koerdistan/Noord-Irak zijn groot. Kinderen met een auditieve kinderen en kinderen met een verstandelijke beperking zitten bij elkaar in één ruimte. Voor de leerkrachten is het moeilijk zonder specialistische kennis en zonder goede leermiddelen les te geven. Daardoor krijgen de kinderen niet het optimale onderwijs dat hen kansen voor de toekomst biedt. Een gespecialiseerde opleiding bestaat niet in Koerdistan/Noord-Irak.

Er is behoefte aan uitbreiding van de gebarentaal en aan verbetering van de kennis over de ontwikkeling en de leersituatie van kinderen met een auditieve beperking.

Het doel van het Hiwaproject is de leerkrachten van de Hiwascholen voor kinderen met een auditieve beperking extra trainingen te geven en daardoor de onderwijssituatie van de kinderen te verbeteren.

Het onderwijs voor kinderen met een auditieve beperking in Koerdistan/Noord-Irak.

Doelen

Werkwijze

Twee maal per jaar zullen er minimaal twee
specialisten van Viataal naar Koerdistan/Noord-Irak gaan.
Het programma voor de capaciteitsondersteuning zal bestaan uit:

  1. Het trainen van de huidige leerkrachten met het zogenaamde ‘train de trainer-onderwijs’.
  2. Uitbreiden van de gebarenschat en vastleggen ervan in een gebarenboek. 

 

Het doel van de trainingen is dat de onderwijsgevenden leren hoe ze een adequaat onderwijs kunnen bieden dat aan de beperking van de kinderen is aangepast en waarvan de leerlingen het curriculum kunnen volgen en de eindtermen kunnen halen.

Stichting Soz Fonds werkte samen met Viataal International en het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken in Arbil, Koerdistan, aan het Hiwaproject.  

Aan de drie HIWA scholen in Erbil, Sulamanya en Duhok werden diverse trainingen gegeven ter bevordering van het onderwijs van scholen voor kinderen met een auditieve beperking in Koerdistan/Noord-Irak.

Het onderwijssysteem voor kinderen met een auditieve beperking is inhoudelijk aanzienlijk vooruitgegaan, met nieuwe werkwijzen en vaardigheden.

Impact

Bekijk onze publicaties!