2011 - 2013

PRoject Awat

doel

In Arbil is een succesvolle nieuwe leermethode voor kinderen met een verstandelijke beperking geïmplementeerd. Stichting Soz Fonds heeft als doel dit succesvolle onderwijssysteem helpen in te voeren in Slemani.

Motivatie

Gebrek aan adequaat onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking. Na succesvolle implementatie van een nieuwe leermethode in Arbil, willen wij dat meer kinderen in andere steden ook mee profiteren.

werkwijze

Stichting Soz Fonds heeft proeflessen, inhoudelijke workshops en trainingen voor docenten georganiseerd. Daarnaast is al het benodigde materiaal voor de uitvoering van de leermethoden aangeschaft.

impact

Docenten, ouders en kinderen zijn tevreden. De nieuwe hulp- en leermiddelen maken een verbeterd onderwijs daadwerkelijk mogelijk. Er zijn ook meer leerlingen dan voorheen en docenten hebben het gevoel dat ze grip hebben op hun werk.

Project Awat

Motivatie

In Arbil was er al een onderwijsprogramma voor kinderen met een verstandelijke beperking opgezet door een Koerdische stichting met een Engelse directeur (MEDS; Middle East Development Services). Deze methode was aangepast aan de Koerdische situatie. Het leidde tot goede resultaten, een ontspannen sfeer en zelfwerkzaamheid.

Daarna vond een inventarisatie plaats in Slemani. Hier bleek de Awat school (voor kinderen met een verstandelijke beperking) veelal klassikaal, weinig creatief en waren klaslokalen erg ongericht. Er werd gesproken met leerkrachten en maatschappelijke werkers, en zij hoopten dat het nieuwe systeem uit Arbil ook bij hen zou ingevoerd worden. Na besprekingen met alle betrokken partijen, heeft Stichting Soz Fonds de rol van implementatie van het nieuwe systeem op zich genomen.

De Awatschool in Slemani heeft gevraagd om hulp met het implementeren van het nieuw ontwikkelde onderwijssysteem, dat al bestond in Arbil. Dit onderwijssysteem was aangepast aan de lokale Koerdische situatie, en bleek in de context van Arbil erg succesvol te zijn. 

De Awatschool heeft daarnaast aangegeven ondersteuning te willen ontvangen met:

  1. Het leren omgaan met gedragsproblemen van kinderen.
  2. Het vinden van een goede daginvulling.
  3. Verbetering

Het succesvol implementeren van een nieuw onderwijssysteem in de Awat school van Slemani. Dat onderwijssysteem was al ontwikkeld door MEDS (Middle East Development Services) en was al succesvol geïmplementeerd in de Awat school in Arbil.

Het bieden van onderwijsondersteuning aan de Awatschool voor kinderen met een verstandelijke beperking in Slemani.

Docenten en leerlingen die betrokken zijn bij de Awat school (voor kinderen met een verstandelijke beperking) in Slemani.

Doelen

Werkwijze

Docenten en de leiding van de Awatschool in Slemani hebben meerdere malen workshops gekregen van een medewerkster van MEDS (Middle East Development Services), die betrokken was bij de implementatie van het systeem op de Awatschool in Erbil. Hierbij zijn proeflessen gegeven en inhoudelijke workshops waarbij de opbouw van de lesmethode uiteen is gezet.

Daarnaast heeft Stichting Soz Fonds voor de Awatschool in Slemani hulp- en leermiddelen aangeschaft, zoals een kopieerapparaat, plastificeermachine, een printer, een beamer en een beamerscherm. 

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door Sympany (voorheen genaamd KICI) en hun partner Carlos Faris van Faritex BV. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de leermethode van MEDS (Middle East Development Services).

In het kader van het Awat project is er geïnvesteerd in het verbeteren van het onderwijssysteem van de Awat school (voor kinderen met een verstandelijke beperking) in Slemani.

De nieuwe hulp- en leermiddelen hebben het verbeterd onderwijs daadwerkelijk mogelijk gemaakt. Docenten, ouders en kinderen zijn tevreden.

De basisschoolse vaardigheden lezen, schrijven en rekenen hebben in het nieuwe lesprogramma een goede vorm gekregen, ze worden geleidelijk aan ingevoerd in Slemani. De leesmethode bestaat uit: 50 woorden lezen, waarbij veel aandacht wordt geschonken aan het woordbeeld.

Impact

Bekijk onze publicaties!