Over ons

Stichting Soz Fonds zet zich al sinds 2005 in voor kinderen in Koerdistan/Noord-Irak. Ons werk richt zich met name op kinderen met een auditieve, visuele, verstandelijke en/of fysieke beperking. Door materiële en immateriële hulp te bieden willen wij het lokale onderwijs ondersteunen en verbeteren. 

Ons verhaal

Stichting Soz Fonds is opgericht op 21 juli 2005 door Soza Gaffaf. Zij is afkomstig uit Koerdistan/Noord-Irak en woont sinds 1996 in Nederland.

Soza's vader werd in 1982 tijdens de oorlog tussen Irak en Iran om het leven gebracht. Ter nagedachtenis aan haar vader wenst zij via Stichting Soz Fonds hulp te bieden aan kinderen in haar geboorteland.

Onze methode

Stichting Soz Fonds zet zich in voor kinderen in Koerdistan/Noord-Irak. Ons werk richt zich met name op kinderen met een auditieve, visuele, verstandelijke en/of fysieke beperking. De stichting wil dit doen door bestaande scholen te ondersteunen. Dit gebeurt door het opknappen en inrichten van de gebouwen, het verstrekken van leer- en spelmateriaal en het verbeteren van het onderwijssysteem. Wij werken altijd samen met de lokale bevolking en baseren onze projecten op lokale behoeftes. Daarnaast zijn wij volkomen afhankelijk van donaties en subsidies, omdat wij een non-profit organisatie zijn met een bestuur op 100% vrijwillige basis.

Onze Missie

Stichting Soz Fonds streeft naar het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en een beter opvoedingsklimaat voor kinderen – met nadruk op kinderen met een beperking – in Koerdistan / Noord-Irak.

Onze Visie

Stichting Soz Fonds vindt dat het onderwijs dient als de basis van het ontwikkelen van een maatschappij. Met het ondersteunen en verbeteren van het onderwijs, en daarbij de focus te leggen op inclusiviteit, hoopt Stichting Soz Fonds een positieve impact te hebben op de maatschappij.

Wie zijn wij?

Ons bestuur bestaat uit:

Soza Gaffaf, voorzitter
Majorie Leurdijk, secretaris
Hans Schwarte, penningmeester
Agink Berwary, algemeen bestuurslid
Angeline Joordens, algemeen bestuurslid
Dorien Kres, ondersteuner bestuur

Daarnaast is er een steungroep in Koerdistan / Noord-Irak, vrijwilligers van de geregistreerde Stichting Soz voor Kinderen; het zijn professionals uit het veld van speciaal onderwijs. De Koerdische stichting ressorteert onder Stichting Soz Fonds.

Zowel de bestuursleden in Nederland als de uitvoerende groep in Koerdistan bestaat geheel uit vrijwilligers. 

Ter nagedachtenis aan Lottie Schenk, wiens inzet en passie voor onze organisatie altijd een inspiratie zal blijven.

100% Vrijwillig

100% Vrijwillig

Wij werken als non-profit stichting geheel vrijwillig. Onze focus ligt op positieve verandering, niet op het maken van winst. Al het vermogen van Stichting Soz Fonds gaat naar het uitvoeren van onze projecten. Dat betekent dus geen salarissen voor het bestuur en geen office voor de stichting.

Transparantie

Transparantie

Voor ons is transparantie erg belangrijk. Daarom doen wij ons best om alle informatie over onze werkzaamheden te publiceren. Op deze manier kunnen donateurs weten waar hun geld heen gaat. Alle informatie is terug te vinden in het gepubliceerde archief.
Onze publicaties

Op lokaal niveau

Op lokaal niveau

Stichting Soz Fonds werkt samen met de lokale bevolking. Projecten worden geheel afgestemd op de lokale behoeften. De focus ligt voornamelijk op het ondersteunen en verbeteren van bestaande scholen. Samen werken wij aan een positieve verandering.

Afhankelijk van vrijgevigheid

Afhankelijk van vrijgevigheid

Stichting Soz Fonds is geheel afhankelijk van vrijgevigheid. Dit geldt voor de vrijwillige uren die ingezet worden door het bestuur, maar ook voor ons financieel budget om de projecten te verwezenlijken. Onze successen zijn te danken aan subsidies en gulle donaties.

Onze doelstellingen

Bekijk onze publicaties!