Onze Projecten

Stichting Soz Fonds zet zich al sinds 2005 in voor kinderen in Koerdistan/Noord-Irak. Hier kunt u een overzicht vinden van onze projecten en plannen.

2017 - nu

Happy Child, Happy Society

Het primair doel is het verbeteren van de mentale gezondheid van kinderen, ouders en leerkrachten. Daarbij wordt er gefocust op het verbeteren van de relatie en communicatie tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Uiteindelijk is het doel om het opvoedingsklimaat in zowel het klaslokaal als daarbuiten te verbeteren.

2014 - 2017

Noodhulp

Het speciaal onderwijs ondersteunen in tijden van financiële en politieke crises. Stichting Soz Fonds wilt in deze onrustige periode er voor zorgen dat de speciale scholen blijven functioneren.

2011 - 2013

Project Awat

In Arbil is een succesvolle nieuwe leermethode voor kinderen met een verstandelijke beperking geïmplementeerd, Stichting Soz Fonds heeft als doel dit succesvolle onderwijssysteem helpen in te voeren in Slemani.

2008 - 2010

Project Hiwa

Het verbeteren van het onderwijs voor scholen voor kinderen met een auditieve beperking in Koerdistan / Noord-Irak.

2006 - 2008

Project Samal

Het opknappen en inrichten van scholen in Koerdistan / Noord-Irak voor kinderen met een beperking.

2005

Oprichting

Stichting Soz Fonds zet zich al sinds 2005 in voor kinderen in Koerdistan/Noord-Irak. Ons werk richt zich met name op kinderen met een auditieve, visuele, verstandelijke en/of fysieke beperking. Door materiële en immateriële hulp te bieden willen wij het lokale onderwijs ondersteunen en verbeteren. 

Bekijk onze publicaties!