2014 - 2017

Noodhulp

doel

Het speciaal onderwijs ondersteunen in tijden van financiële en politieke crises. Stichting Soz Fonds wilt in deze onrustige periode er voor zorgen dat de speciale scholen blijven functioneren.

Motivatie

In deze onrustige periode is er sprake van politieke en economische instabiliteit en is er veel onrust door de komst van IS. Dat uitte zich onder andere in het niet doorbetalen van salarissen aan leerkrachten, demonstraties en het sluiten van scholen.

volunteer-2055015_1920

werkwijze

Bijdragen aan het speciaal onderwijs door voornamelijk materiële en financiële steun te geven - zoals het kopen van leermateriaal, benzinekosten voor het vervoer van leerlingen en zorgen voor het verwarmen van klaslokalen.

impact

Ondanks de onrustige periode met politieke en economische crises, konden de scholen open blijven en functioneren. Leerlingen konden naar school blijven gaan en hebben hierdoor geen grote achterstand opgelopen. Dagelijkse routines konden weer opgepakt worden.

Bekijk onze publicaties!